Per september 2009 zijn wij begonnen met het uitvoeren van opleidingen in eigen beheer. Inmiddels zijn wij trots op het feit dat we ruim 40 leerlingen hebben. We hebben een actief wervingsprogramma opgezet en besteden naast de daadwerkelijke opleiding veel tijd en energie aan het creëren van binding met de vereniging. Daarnaast hebben we een jaarlijkse voorspeelmiddag, organiseren we een ouder/kindmiddag en de leerlingen repeteren een aantal maal per jaar mee met de volwassen geledingen. Het uitvoeren van opleidingen in eigen beheer is op deze onderdelen succesvol te noemen.

De opleiding 
  • Lessen
    Jaarlijks worden er ca. 40 individuele lessen verzorgd van 30 minuten.  Deze lessen worden gegeven in ons eigen verenigingsgebouw “De Parade”. Theorie wordt door de docenten in de les behandeld
  • Docenten
    Onze docenten zijn professionele docenten die een conservatoriumopleiding hebben afgerond.
  • Examens
    Gedurende het studiejaar wordt in samenspraak met de docent bepaald of een leerling klaar is om examen te doen. De gemiddelde duur van een examentraject is 2 tot 3 jaar. Examens worden afgenomen via de landelijke normeringen voor de HAFABRA wereld die vastgelegd zijn bij het instituut “Kunstfactor”. Examens worden afgenomen via de bond

 

                                                                   

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ons opleidingstraject bestaat uit 4 fasen.

Fase 1 (introductie lessen) +- 3 weken
Een leerling start met het volgen van introductielessen ook wel AMV lessen (Algemeen Muzikale Vorming). Deze cursus duurt ongeveer 3 weken. In die 3 weken zijn er 3 groepslessen van 1 uur. In deze lessen komen de volgende aspecten aan bod.
Ritmiek
Noten lezen
Uitleg over instrumenten en de keuzemogelijkheden
De AMV lessen starten na de open avond en vinden plaats vanaf ca. half juni tot aan de zomervakantie. Deelname aan deze lessen is kosteloos.
Na afloop van de AMV lessen worden de aspirant leerlingen benaderd met de vraag of zij interesse hebben in het volgen van lessen. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de gewenste instroomverhoudingen tussen de verschillende instrumentgroepen. Indien leerlingen aangeven lessen te willen gaan volgen, stromen ze na de zomervakantie door naar fase 2.
Het doorlopen van fase 1 is niet noodzakelijk. Leerlingen kunnen ook gelijk starten met de individuele lessen.

Fase 2 (individuele lessen, startersorkest en A-examen) 2 tot 3 jaar
In de periode september tot en met juni krijgen de leerlingen 1 individuele les in de week. Tijdens het eerste jaar is de leerling geen contributie verschuldigd om zo een financiële stimulans tot het volgen van lessen te geven. Tijdens het eerste lesjaar wordt de leerling de beginselen van het instrument en de theorie aangeleerd en wordt de leerling voorbereid op het tweede lesjaar waarin het samenspel belangrijker wordt.  De individuele lessen worden gegeven op woensdag of donderdag. Lestijden worden samen met de docent afgestemd.
Na 1 jaar les gaan de leerlingen samen spelen in het Startersorkest. Het doel van dit orkest is om te leren samenspelen met andere leerlingen en het plezier van samen muziek maken te ontdekken. Tijdens het spelen in het Startersorkest blijven de leerlingen ook de individuele lessen volgen. 
Als een leerlingen +- 2 jaar les heeft zal hij of zij gaan opgaan voor het A-examen. Na het behalen van het A-examen stroomt een leerling door naar fase 3. Het verdient de voorkeur om doorstroom naar het Leerlingenorkest te realiseren in groepjes van minimaal 3 leerlingen om de onderlinge vriendschappen zoveel mogelijk in stand te houden.

Fase 3 (leerlingen orkest en B-examen) 2 tot 3 jaar
Na de zomer vakantie stromen de leerlingen die het A-examen hebben behaald door naar het Leerlingenorkest. In het Leerlingenorkest word het samenspelen met andere leerlingen verder uitgebouwd. De leerlingen zullen als Leerlingenorkest individuele optredens gaan verzorgen. Het Leerlingenorkest repeteert op donderdag avond van 18:30 tot 20:30 uur. 
In deze fase worden de individuele lessen (1x per week) uit fase 1 en 2 doorgezet. In de lessen zal er worden gewerkt naar het speelniveau om B-examen te gaan doen. Deze fase duurt 2 tot 3 jaar. Deze fase wordt afgesloten bij rond het behalen van het diploma B. Hierna vindt doorstroom naar de Marchingband of Harmonie plaats. Doorstroom gebeurt op initiatief van de commissie opleidingen in nauwe samenspraak met de docenten en de contactpersonen van de ontvangende geledingen.

Fase 4 (spelen in een geleding)
Na het behalen van het B-examen gaat de leerling doorstromen naar de Marchingband. Dit is met uitzondering van de klarinet leerlingen deze stromen door naar de Harmonie.  In een later stadium kunnen de andere leerling ook doorstromen naar de Harmonie.
In deze fase is het mogelijk om de individuele lessen voort zetten. Om misschien door oefenen om C- of zelfs D-examen te doen. Wanneer de individuele lessen worden voorgezet zal dit voor een hoger tarief zijn.
 
Heeft u interesse in een van onze opleidingen? Klik hier