De Anjeractie is de jaarlijkse collecteweek van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

In deze week zetten duizenden collectanten zich on- en offline in voor cultuur in Nederland. Mede door deze giften kan het Cultuurfonds ieder jaar meer dan 3.800 projecten ondersteunen: voor de aanschaf van instrumenten van de plaatselijke harmonie, voor de restauratie van historische schepen, of voor een cabaret- of muziekfestival in uw regio. 

Zorgt u voor voldoende kleingeld in huis? In de week van zondag 24 mei t/m zaterdag 30 mei komt de jeugd van de Sjaan bij u aan de deur.