Aanvullende maatregelen 08-06-2020
WE MOGEN WEER BINNEN REPETEREN!!

Het protocol voor het hervatten van activiteiten en repetities is definitief goedgekeurd door het ministerie van Economische Zaken!!

Bij het opstellen van het protocol zijn we gehouden aan de door de overheid gestelde kaders waarbij de opdracht was om het protocol conform beschikbare informatie uit de Duitse onderzoeken op te stellen. In samenwerking met de KNMO en de Vereniging van Nederlandse Orkesten en met advies van o.a. de BvOI en het LKCA is het protocol opgesteld en ter controle en goedkeuring voorgelegd aan het ministerie van Economische Zaken.”

  • Het protocol is van toepassing en verplicht voor het hervatten van activiteiten voor orkesten met blazers naar aanleiding van het advies van het OMT en het besluit van de Rijksoverheid. 
  • Het protocol voor het hervatten van de activiteiten is van toepassing op binnen activiteiten voor zowel personen tot 18 jaar als personen vanaf 18 jaar (dus voor jeugd en volwassenen).  
  • Los van hetgeen in het protocol wordt beschreven doen we een beroep op ieders ‘gezond verstand’ om besmettingsrisico’s te voorkomen.  
  • Bij het bepalen van de afstanden tussen blazers en niet-blazers zijn wij gehouden aan het advies van het Outbreak Management Team en het daaruit voortvloeiende besluit van het ministerie van VWS. Ondanks het feit dat er internationaal afwijkende normen worden toegepast dienen wij bij het bepalen van de afstand te voldoen aan de door de overheid gehanteerde richtlijn.   

Aanvullende maatregelen 21-04-2020
Onze activiteiten zijn gestaakt t/m 19 mei 2020

Voor nu geldt:
-              dat de Majorettes voorzichtig de trainingen (buiten) weer gaan oppakken vanaf 28 april 2020.
               De Majorettes worden hierover verder geïnformeerd door de Majorettecommissie.
-              dat repetities, optredens, concoursen en alle overige samenkomsten
               tot en met 19 mei 2020 niet door kunnen gaan. 
-              dat evenementen helaas een risico vormen op te snelle en te brede verspreiding van het virus.
               Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september 2020.

Aanvullende maatregelen 31-03-2020
Onze activiteiten zijn gestaakt t/m 28 april 2020

Het kabinet heeft besloten alle maatregelen in het kader van het Coronavirus tot en met 28 april 2020 te verlengen.
Voor muziekverenigingen betekent dit dat repetities, muzieklessen, optredens, concoursen en alle overige samenkomsten tot en met 28 april 2020 niet door kunnen gaan.
Evenementen met vergunnings- of meldplicht blijven tot 1 juni verboden.

Aanvullende maatregelen 15-03-2020
Onze activiteiten zijn gestaakt t/m 6 april 2020

Wij hebben vanuit de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) het advies gekregen om met onmiddellijke ingang alle repetities, lessen, concerten etc. te staken. Het bestuur van Muziekvereniging St. Jeanne d’Arc kan niets anders doen dan dit advies op te volgen. 

Daarom zijn tot nader order alle activiteiten binnen de vereniging gestaakt. 

Advies KNMO
Op basis van de informatie van de overheid van 12 maart 2020 adviseert de KNMO muziekverenigingen en leden/bonden om met onmiddellijke ingang alle evenementen tot en met 31 maart af te gelasten. Daarbij laten wij het maatschappelijk belang van onze sector en de daarbij behorende verantwoordelijkheid zwaar wegen. Zoals u zult begrijpen zijn we niet lichtvaardig tot dit besluit gekomen omdat we ons bewust zijn van de enorme impact die dit heeft. 

Evenementen van leden/bonden van de KNMO
Gezien de uitbreiding van het Coronavirus adviseren wij, mede naar aanleiding van richtlijn van de overheid d.d. 12 maart 2020, alle bonden/leden om met onmiddellijke ingang hun activiteiten/evenementen te annuleren onafhankelijk van het aantal deelnemers c.q. bezoekers. Onder deze evenementen vallen o.a.: 

Concertwedstrijden 

Sportwedstrijden (Majorette/Twirl/CGN) 

Solistenwedstrijden 

Muziekexamens 

Expertise bijeenkomsten 

Evenementen van (muziek)verenigingen
Gezien de uitbreiding van het Coronavirus adviseren wij, mede naar aanleiding van richtlijn van de overheid d.d. 12 maart 2020, alle (muziek)verenigingen om met onmiddellijke ingang hun activiteiten/evenementen te annuleren onafhankelijk van het aantal deelnemers c.q. bezoekers. Onder deze evenementen vallen o.a.: 

Concerten 

Taptoes 

Muzieklessen 

Repetities 

Wij begrijpen dat deze maatregelen drastisch zijn en zijn er ons van bewust dat het annuleren van evenementen waar vaak een lange en intensieve voorbereiding voor is geweest ingrijpend is. Gezien de mogelijk gezondheidsrisico’s en verdere verspreiding van het Coronavirus onderschrijven wij het advies van de regering in haar persconferentie van 12 maart 2020. We hebben samen een verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het Coronavirus met alle daarbij behorende gevolgen te voorkomen. 

Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben, voor vragen kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden.