Persconferentie 26-11-2021

Corona-protocol vanaf 28 november 2021 (ingaande om 5:00 uur) voor lessen en repetities van
Muziekvereniging “St. Jeanne d’Arc” in het eigen verenigingsgebouw “De Parade”

Algemeen
-  Registratie en gezondheidscheck zijn nog steeds verplicht. Er zullen weer lijsten bij de deur worden neergelegd
   hiervoor.
-  Coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht. 
-  De 1.5 meter is verplicht. 
-  Er is geen maximale bezetting meer voor de Parade.
-  Blijf thuis en laat je testen als:
  -  je zelf een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging
     of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak;
  -  iemand in jouw huis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.

Repetities/trainingen
-  Er geldt een sluitingstijd voor alle locaties en evenementen tussen 17:00 uur en 5:00 uur.
-  Repetities, trainingen en lessen mogen vanaf 17:00 uur tot 5:00 uur niet plaats vinden.
-  1,5 meter afstand is verplicht tijdens repetities, trainingen en lessen.
   Tijdens de kunst-encultuurbeoefening hoeven deelnemers onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit
   nodig is voor het uitoefenen van de activiteit. Bijvoorbeeld voor dansen. 

Coronatoegangsbewijs (CTB)
Vanaf 6 november 2021 is het voor alle leden vanaf 18 jaar verplicht bij het betreden van de Parade gecontroleerd te worden het op CTB.
Hierbij de toelichting op de uitvoering hiervan:
-  Bij de repetities van de orkesten dienen de commissies van de geledingen te zorgen dat alle leden boven de 18 jaar
   worden gecontroleerd. De CoronaCheck Scanner is voor iedereen gratis te downloaden:
   https://coronacheck.nl/nl/scanner/
-  Bij de trainingen van de majorettes dienen de trainsters de leden boven de 18 jaar te controleren op het CTB.
-  Bij de individuele muzieklessen dienen de docenten de leden boven de 18 jaar te controleren op het CTB.
-  Bij evenementen dient iedereen boven de 18 jaar bij de voordeur op het CTB te worden gecontroleerd.
   Gedurende het gehele evenement dient iemand bij de deur te staan om het CTB te controleren.
   De organiserende commissie is hier verantwoordelijk voor.

In- en uitgangen
-  Het is niet meer verplicht om de nooddeuren als in- en uitgangen te gebruiken.
   De voordeur wordt daarom vanaf heden dan ook weer gebruikt als in- en uitgang.

Hygiëne instructie
-  Was en desinfecteer je handen regelmatig
-  Reinig je instrument regelmatig, bij voorkeur voor en na gebruik.
-  Beperk het uitwisselen van instrumenten en andere materialen tot het minimum.
-  Voor de opvang van condens vocht uit blaasinstrumenten gebruikt iedere bespeler van een blaasinstrument
   bij zijn lessenaar een vocht opnemende doek.
-  Dweilen na elke repetitie is niet meer verplicht. We willen natuurlijk wel met elkaar de Parade schoon houden,
   dus het is wel wenselijk om de zaal na de repetitie even te vegen.

Ventilatie
-  Ventileer zoveel mogelijk. Zet de nooddeuren en/of andere deuren zoveel mogelijk open.
-  Het ventilatiesysteem kan weer gebruikt worden. Zorg er dus voor dat bij het openen dit systeem wordt aangezet
   en bij het sluiten het systeem weer uit gaat. 

Gebruik bar
-  De bar is tussen 17:00 uur en 5:00 uur gesloten. Als de bar open is, is 1,5 meter afstand verplicht.
-  Aan de bar mag niet meer gestaan worden, maar alleen besteld worden. Dit om voor iedereeen tijdens het
   bestellen ook mogelijk te maken om op 1,5 meter afstand te kunnen bestellen. 

Vergaderingen
-  Er geldt een sluitingstijd voor alle locaties vanaf 17:00 uur. Vergaderingen tussen 17:00 uur en 5:00 uur
   zijn derhalve niet toegestaan in De Parade. 

Evenementen
-  
Bij evenementen in De Parade is naast een CTB ook een zitplaats verplicht. Evenementen mogen alleen plaats
   vinden tussen 5:00 uur en 17:00 uur. 

Onderhoud en overige zaken
-  
De Parade mag 's avonds alleen open voor noodzakelijk onderhoud en/of andere noodzakelijke werkzaamheden.
   Beperk dit na 17:00 uur tot een minimum. Bij twijfel overleg met de verantwoordelijke commissie of het bestuur. 

Handhaving/naleving regels
-  De organiserende commissie is verantwoordelijk voor de naleving van de regels.

--------------------

Persconferentie 12-11-2021

Corona-protocol voor lessen en repetities van Muziekvereniging “St. Jeanne d’Arc”
in het eigen verenigingsgebouw “De Parade”

Algemeen
-  Registratie en gezondheidscheck zijn nog steeds verplicht. Er zullen weer lijsten bij de deur worden neergelegd
   hiervoor.
-  De 1.5 meter norm is niet verplicht, maar een dringend advies om afstand te houden blijft van kracht.
-  Er is geen maximale bezetting meer voor de Parade.
-  Blijf thuis en laat je testen als:
  -  je zelf een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging
      of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak;
  -  iemand in jouw huis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.

Coronatoegangsbewijs (CTB)
Vanaf 6 november 2021 is het voor alle leden vanaf 18 jaar verplicht bij het betreden van de Parade gecontroleerd te worden het op CTB.
Hierbij de toelichting op de uitvoering hiervan:
-  Bij de repetities van de orkesten dienen de commissies van de geledingen te zorgen dat alle leden boven de 18 jaar
   worden gecontroleerd. De CoronaCheck Scanner is voor iedereen gratis te downloaden:
   https://coronacheck.nl/nl/scanner/
-  Bij de trainingen van de majorettes dienen de trainsters de leden boven de 18 jaar te controleren op het CTB.
-  Bij de individuele muzieklessen dienen de docenten de leden boven de 18 jaar te controleren op het CTB.
-  Bij evenementen dient iedereen boven de 18 jaar bij de voordeur op het CTB te worden gecontroleerd.
   Gedurende het gehele evenement dient iemand bij de deur te staan om het CTB te controleren.
   De organiserende commissie is hier verantwoordelijk voor.

In- en uitgangen
-  Het is niet meer verplicht om de nooddeuren als in- en uitgangen te gebruiken.
   De voordeur wordt daarom vanaf heden dan ook weer gebruikt als in- en uitgang.

Hygiëne instructie
-  Was en desinfecteer je handen regelmatig
-  Reinig je instrument regelmatig, bij voorkeur voor en na gebruik.
-  Beperk het uitwisselen van instrumenten en andere materialen tot het minimum.
-  Voor de opvang van condens vocht uit blaasinstrumenten gebruikt iedere bespeler van een blaasinstrument
   bij zijn lessenaar een vocht opnemende doek.
-  Dweilen na elke repetitie is niet meer verplicht. We willen natuurlijk wel met elkaar de Parade schoon houden,
   dus het is wel wenselijk om de zaal na de repetitie even te vegen.

Ventilatie
-  Ventileer zoveel mogelijk. Zet de nooddeuren en/of andere deuren zoveel mogelijk open.
-  Het ventilatiesysteem kan weer gebruikt worden. Zorg er dus voor dat bij het openen dit systeem wordt aangezet
   en bij het sluiten het systeem weer uit gaat (bediening hiervoor zit achter de bar).

Gebruik bar
-  De bar mag open van 6:00 uur tot 20:00 uur. Tijdens activiteiten overdag mag de bar dus open en voorafgaande aan
   de repetities 's avonds mag er tot 20:00 uur koffie/thee worden geschonken.
-  Tijdens de repetities 's avonds is de bar in de pauze en na afloop dus gesloten.
   Een eigen drankje meenemen is toegestaan.
   Uiterlijk 30 minuten na afloop van de repetitie dient De Parade te worden gesloten (met uitzonderingen
   van vergaderingen). 

Vergaderingen
-  Vergaderingen zijn gewoon toegestaan in De Parade. De bar mag echter maar open van 6:00 uur tot
   20:00 uur. Vanaf 20:00 uur is er ook bij vergaderingen dus geen mogelijkheid meer nog iets te nuttigen
   van achter de bar. 

Evenementen|
-  Bij evenementen in De Parade is naast een CTB ook een zitplaats verplicht.    

Handhaving/naleving regels
• De organiserende commissie is verantwoordelijk voor de naleving van de regels.

--------------------

Persconferentie 02-11-2021

Corona-protocol voor lessen en repetities van Muziekvereniging “St. Jeanne d’Arc”
in het eigen verenigingsgebouw “De Parade”

Algemeen
-  Registratie en gezondheidscheck zijn nog steeds verplicht. Er zullen weer lijsten bij de deur worden neergelegd
   hiervoor.
-  De 1.5 meter norm is niet verplicht, maar een dringend advies om afstand te houden blijft van kracht.
-  Er is geen maximale bezetting meer voor de Parade.
-  Blijf thuis en laat je testen als:
  -  je zelf een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging
      of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak;
  -  iemand in jouw huis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.

Coronatoegangsbewijs (CTB)
Vanaf 6 november 2021 is het voor alle leden vanaf 18 jaar verplicht bij het betreden van de Parade gecontroleerd te worden het op CTB.
Hierbij de toelichting op de uitvoering hiervan:
-  Bij de repetities van de orkesten dienen de commissies van de geledingen te zorgen dat alle leden boven de 18 jaar
   worden gecontroleerd. De CoronaCheck Scanner is voor iedereen gratis te downloaden:
   https://coronacheck.nl/nl/scanner/
-  Bij de trainingen van de majorettes dienen de trainsters de leden boven de 18 jaar te controleren op het CTB.
-  Bij de individuele muzieklessen dienen de docenten de leden boven de 18 jaar te controleren op het CTB.
-  Bij evenementen dient iedereen boven de 18 jaar bij de voordeur op het CTB te worden gecontroleerd.
   Gedurende het gehele evenement dient iemand bij de deur te staan om het CTB te controleren.
   De organiserende commissie is hier verantwoordelijk voor.

In- en uitgangen
-  Het is niet meer verplicht om de nooddeuren als in- en uitgangen te gebruiken.
   De voordeur wordt daarom vanaf heden dan ook weer gebruikt als in- en uitgang.

Hygiëne instructie
-  Was en desinfecteer je handen regelmatig
-  Reinig je instrument regelmatig, bij voorkeur voor en na gebruik.
-  Beperk het uitwisselen van instrumenten en andere materialen tot het minimum.
-  Voor de opvang van condens vocht uit blaasinstrumenten gebruikt iedere bespeler van een blaasinstrument
   bij zijn lessenaar een vocht opnemende doek.
-  Dweilen na elke repetitie is niet meer verplicht. We willen natuurlijk wel met elkaar de Parade schoon houden,
   dus het is wel wenselijk om de zaal na de repetitie even te vegen.

Ventilatie
-  Ventileer zoveel mogelijk. Zet de nooddeuren en/of andere deuren zoveel mogelijk open.
-  Het ventilatiesysteem kan weer gebruikt worden. Zorg er dus voor dat bij het openen dit systeem wordt aangezet
   en bij het sluiten het systeem weer uit gaat (bediening hiervoor zit achter de bar).

Gebruik bar
-  Iedereen onder de 18 jaar en iedereen die gecontroleerd is op het CTB, is vrij om de bar te gebruiken.
   Hier zijn geen beperkingen meer.

Handhaving/naleving regels
• De organiserende commissie is verantwoordelijk voor de naleving van de regels.

--------------------

Persconferentie 14-09-2021

Corona-protocol voor lessen en repetities van Muziekvereniging “St. Jeanne d’Arc”
in het eigen verenigingsgebouw “De Parade”.

Algemeen

 • Registratie en gezondheidscheck zijn nog steeds verplicht. Er zullen weer lijsten bij de deur worden neergelegd hiervoor.
 • De 1,5 meter afstand is bij repetities niet meer nodig. Houdt echter wel rekening met elkaar. Mochten leden deze afstand wel prettiger vinden, respecteer dit dan ook.
 • Er is geen maximale bezetting meer voor de Parade.
 • Blijf thuis en laat je testen als:
    -  je zelf een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
       verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak;
    -  iemand in jouw huis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.

In- en uitgangen

 • Het is niet meer verplicht om de nooddeuren als in- en uitgangen te gebruiken. De voordeur wordt daarom vanaf heden dan ook weer gebruikt als in- en uitgang.

Hygiëne instructie 

 • Was en desinfecteer je handen regelmatig
 • Reinig je instrument regelmatig, bij voorkeur voor en na gebruik.
 • Beperk het uitwisselen van instrumenten en andere materialen tot het minimum.
 • Voor de opvang van condens vocht uit blaasinstrumenten gebruikt iedere bespeler van een blaasinstrument bij zijn lessenaar een vocht opnemende doek.
 • Dweilen na elke repetitie is niet meer verplicht. We willen natuurlijk wel met elkaar de Parade schoon houden, dus het is wel wenselijk om de zaal na de repetitie even te vegen.

Ventilatie 

 • Ventileer zoveel mogelijk. Zet de nooddeuren en/of andere deuren zoveel mogelijk open.
 • Het ventilatiesysteem kan weer gebruikt worden. Zorg er dus voor dat bij het openen dit systeem wordt aangezet en bij het sluiten het systeem weer uit gaat (bediening hiervoor zit achter de bar).

Gebruik bar 

 • Bij de bar geldt dat er aan de bar alleen afgehaald mag worden. Voor het afhalen is een apart gedeelte met tape afgezet. Eten/drinken dient buiten dit afgescheiden gedeelte plaats te vinden. Zitplaatsen zijn daar niet verplicht en ook 1,5 meter afstand is niet verplicht. Hierbij geldt natuurlijk ook, houdt rekening met elkaar.

Handhaving/naleving regels 

 • De organiserende commissie is verantwoordelijk voor de naleving van de regels.

------------------------------

Persconferentie 14-09-2021

N.a.v. van de aangepaste coronaregels vanaf 25 september jl., hierbij ook de uitwerking zoals dit voor onze vereniging voor de repetities geldt:

 • De 1,5 meter afstand is bij repetities niet meer nodig. Houdt echter wel rekening met elkaar. Mochten leden deze afstand wel prettiger vinden, respecteer dit dan ook.
 • Registratie en gezondheidscheck zijn nog steeds verplicht. Er zullen weer lijsten bij de deur worden neergelegd hiervoor.
 • Bij de bar geldt dat er aan de bar alleen afgehaald mag worden. Voor het afhalen is een apart gedeelte met tape afgezet. Eten/drinken dient buiten dit afgescheiden gedeelte plaats te vinden. Zitplaatsen zijn daar niet verplicht en ook 1,5 meter afstand is niet verplicht. Hierbij geldt natuurlijk ook, houdt rekening met elkaar.
 • Per evenement zal er een aparte check plaats moeten vinden, om te kijken wat op dat moment de geldende regels zijn.

------------------------------

Persconferentie 18-06-2021

Hierbij de belangrijkste wijzigingen op een rij, welke ingaan op zaterdag 26 juni a.s.:
- Mondkapjes zijn niet meer verplicht.
- Per ruimte mogen een onbeperkt aantal mensen repeteren, maar wel op 1,5 meter afstand.
  Per zaal zullen wij het maximaal aantal markeringen aanbrengen, zodat we met het maximaal aantal leden kunnen
  repeteren.
- De bar mag weer langer open, maar een vaste zitplek is nog verplicht. Om die reden mag er alleen plaats worden
  genomen aan de tafels/stoelen welke er staan. Aan de bar (of elders in deze ruimte) zitten/staan is niet toegestaan.
- Op dinsdag zal de bar tot 23.00 uur open zijn en op donderdag tot 23.30 uur.

Alle overige regels uit de protocollen blijven wel nog gelden. Denk bijvoorbeeld de registratie + gezondheidscheck, 1,5 meter afstand houden, handen ontsmetten, enz. Maar natuurlijk ook alle andere regels uit de protocollen.

Brief KNMO 23-06-2021

------------------------------

Persconferentie 28-05-2021
Onze activiteiten worden weer hervat!

Brief KNMO 28-05-2021

----------------------------

Aanvullende maatregelen 20-04-2021
Onze activiteiten zijn gestaakt t/m 11 mei 2021

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 20 april jl. blijven de deuren van De Parade gesloten. 
De sluiting geldt voor alle binnen repetities van het Leerlingenorkest, de Harmonie, de Marchingband, het Vrijetijdsorkest en de trainingen voor de Majorettes.

Individuele muzieklessen
De individuele muzieklessen zullen net als in de eerste lockdown digitaal gegeven worden.

Buiten trainen en repeteren
De Majorettes mogen weer buiten trainen.
Het Leerlingenorkest mag weer buiten repeteren. 

Voor de Harmonie, de Marchingband en het Vrijetijdsorkest wordt er gekeken of de cultuurtent vanuit de gemeente Noorwijk geschikt is als buitenlocatie. 

Aanvullende maatregelen 13-04-2021
Onze activiteiten zijn gestaakt t/m 28 april 2021

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 13 april jl. blijven de deuren van De Parade gesloten. 
De sluiting geldt voor alle repetities van het Leerlingenorkest, de Harmonie, de Marchingband, het Vrijetijdsorkest en de trainingen voor de Majorettes.

Individuele muzieklessen
De individuele muzieklessen zullen net als in de eerste lockdown digitaal gegeven worden.

Trainingen Majorettes
De Majorettes mogen weer buiten trainen. 

Leerlingenorkest
Het Leerlingenorkest mag weer buiten repeteren. 

Aanvullende maatregelen 23-03-2021
Onze activiteiten zijn gestaakt t/m 20 april 2021

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 23 maart jl. blijven de deuren van De Parade gesloten. 
De sluiting geldt voor alle repetities van het Leerlingenorkest, de Harmonie, de Marchingband, het Vrijetijdsorkest en de trainingen voor de Majorettes.

Individuele muzieklessen
De individuele muzieklessen zullen net als in de eerste lockdown digitaal gegeven worden.

Aanvullende maatregelen 23-02-2021
Onze activiteiten zijn gestaakt t/m 15 maart 2021

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 23 februari jl. blijven de deuren van De Parade gesloten. 
De sluiting geldt voor alle repetities van het Leerlingenorkest, de Harmonie, de Marchingband, het Vrijetijdsorkest en de trainingen voor de Majorettes.

Individuele muzieklessen
De individuele muzieklessen zullen net als in de eerste lockdown digitaal gegeven worden.

Aanvullende maatregelen 03-02-2021
Onze activiteiten zijn gestaakt t/m 2 maart 2021

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 3 februari jl. blijven de deuren van De Parade gesloten. 
De sluiting geldt voor alle repetities van het Leerlingenorkest, de Harmonie, de Marchingband, het Vrijetijdsorkest en de trainingen voor de Majorettes.

Individuele muzieklessen
De individuele muzieklessen zullen net als in de eerste lockdown digitaal gegeven worden.

Aanvullende maatregelen 12-01-2021
Onze activiteiten zijn gestaakt t/m 9 februari 2021

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 12 januari jl. blijven de deuren van De Parade gesloten. 
De sluiting geldt voor alle repetities van het Leerlingenorkest, de Harmonie, de Marchingband, het Vrijetijdsorkest en de trainingen voor de Majorettes.

Individuele muzieklessen
De individuele muzieklessen zullen net als in de eerste lockdown digitaal gegeven worden.

Aanvullende maatregelen 14-12-2020
Onze activiteiten zijn gestaakt t/m 19 januari 2021

Naar aanleiding van de persconferentie van maandag 14 december jl. zijn de deuren van De Parade weer gesloten. 
De sluiting geldt voor alle repetities van het Leerlingenorkest, de Harmonie, de Marchingband, het Vrijetijdsorkest en de trainingen voor de Majorettes.

Individuele muzieklessen
De individuele muzieklessen zullen net als in de eerste lockdown digitaal gegeven worden.

Aanvullende maatregelen 19-11-2020
Vanaf 19 november 2020 om 00:00 uur is het protocol van 14 oktober jl. weer van kracht. 
Dit betekent dat alle repetities weer hervat kunnen worden. 

Aanvullende maatregelen 03-11-2020
Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond, de berichtgeving van de KNMO en het advies van de corona commissie, moeten we de deuren gedeeltelijk weer sluiten.
De sluiting geldt voor alle repetities van het Leerlingenorkest, de Harmonie, de Marchingband, het Vrijetijdsorkest en de trainingen voor de Majorettes.

Individuele muzieklessen
De individuele muzieklessen voor de jeugd t/m 17 jaar kunnen wel door blijven gaan in De Parade.
Of de individuele muzieklessen vanaf 18 jaar door mogen gaan is nog niet duidelijk. Hierover volgt nog nader bericht.

Heropening
Omdat deze maatregel voor de duur van 2 weken is afgekondigd zullen we in principe donderdag 19 november a.s. weer terug gaan naar de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober jl.
Zonder tegenbericht zullen alle repetities en trainingen vanaf 19 november a.s. weer starten. 

Aanvullende maatregelen 01-10-2020
Vanaf donderdag 1 oktober 2020 geven wij alle bezoekers het dringende advies om een mondkapje te dragen bij een bezoek aan ons verenigingsgebouw De Parade. Dit geldt voor alle bezoekers vanaf 13 jaar. Draag, net als in het openbaar vervoer, een eigen (niet-medisch) mondkapje. Het mondkapje kan gedragen worden bij binnenkomst en naar je plek lopen. Als je op je plek bent kan het mondkapje af. 

Ter verduidelijking, het is geen verplichting, we volgen het advies van de overheid op. 

Aanvulllende maatregelen 28-09-2020
Op 28 september 2020 heeft de Rijksoverheid verscherpte maatregelen bekendgemaakt met betrekking tot het Coronavirus, die met ingang van 29 september 18:00 uur van kracht zijn.

Wat betekent dit voor ons? 

 • De bar is gesloten met ingang van 29-09-2020
 • Leden nemen hun eigen drinken mee voor in de pauze. Het is niet toegestaan om in de pauze de zaal te verlaten. 
 • Leden verlaten gelijk na de repetitie het verenigingsgebouw via de nooddeur bij de bar. Dit i.v.m. het eenrichtingsverkeer welke wij hanteren in De Parade. 
 • Het maximale aantal bezoekers is binnen 30 personenen per ruimte en buiten 40 personen. De veiligheidsregio Hollands-Midden heeft hier tot op heden voor onze sector geen uitzondering gemaakt.
 • Er geldt een uitzondering op het maximaal aantal van 30 personen binnen voor cultuur-, kunst-, muziek-, en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar.
 • Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen. Dit is door de KNMO opgenomen in het protocol.
 • Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het Coronavirus. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

Aanvullende maatregelen 08-06-2020
WE MOGEN WEER BINNEN REPETEREN!!

Het protocol voor het hervatten van activiteiten en repetities is definitief goedgekeurd door het ministerie van Economische Zaken!!

Bij het opstellen van het protocol zijn we gehouden aan de door de overheid gestelde kaders waarbij de opdracht was om het protocol conform beschikbare informatie uit de Duitse onderzoeken op te stellen. In samenwerking met de KNMO en de Vereniging van Nederlandse Orkesten en met advies van o.a. de BvOI en het LKCA is het protocol opgesteld en ter controle en goedkeuring voorgelegd aan het ministerie van Economische Zaken.”

 • Het protocol is van toepassing en verplicht voor het hervatten van activiteiten voor orkesten met blazers naar aanleiding van het advies van het OMT en het besluit van de Rijksoverheid. 
 • Het protocol voor het hervatten van de activiteiten is van toepassing op binnen activiteiten voor zowel personen tot 18 jaar als personen vanaf 18 jaar (dus voor jeugd en volwassenen).  
 • Los van hetgeen in het protocol wordt beschreven doen we een beroep op ieders ‘gezond verstand’ om besmettingsrisico’s te voorkomen.  
 • Bij het bepalen van de afstanden tussen blazers en niet-blazers zijn wij gehouden aan het advies van het Outbreak Management Team en het daaruit voortvloeiende besluit van het ministerie van VWS. Ondanks het feit dat er internationaal afwijkende normen worden toegepast dienen wij bij het bepalen van de afstand te voldoen aan de door de overheid gehanteerde richtlijn.   

Aanvullende maatregelen 21-04-2020
Onze activiteiten zijn gestaakt t/m 19 mei 2020

Voor nu geldt:
-              dat de Majorettes voorzichtig de trainingen (buiten) weer gaan oppakken vanaf 28 april 2020.

               De Majorettes worden hierover verder geïnformeerd door de Majorettecommissie.
-              dat repetities, optredens, concoursen en alle overige samenkomsten
               tot en met 19 mei 2020 niet door kunnen gaan. 
-              dat evenementen helaas een risico vormen op te snelle en te brede verspreiding van het virus.
               Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september 2020.

Aanvullende maatregelen 31-03-2020
Onze activiteiten zijn gestaakt t/m 28 april 2020

Het kabinet heeft besloten alle maatregelen in het kader van het Coronavirus tot en met 28 april 2020 te verlengen.
Voor muziekverenigingen betekent dit dat repetities, muzieklessen, optredens, concoursen en alle overige samenkomsten tot en met 28 april 2020 niet door kunnen gaan.
Evenementen met vergunnings- of meldplicht blijven tot 1 juni verboden.

Aanvullende maatregelen 15-03-2020
Onze activiteiten zijn gestaakt t/m 6 april 2020

Wij hebben vanuit de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) het advies gekregen om met onmiddellijke ingang alle repetities, lessen, concerten etc. te staken. Het bestuur van Muziekvereniging St. Jeanne d’Arc kan niets anders doen dan dit advies op te volgen. 

Daarom zijn tot nader order alle activiteiten binnen de vereniging gestaakt. 

Advies KNMO
Op basis van de informatie van de overheid van 12 maart 2020 adviseert de KNMO muziekverenigingen en leden/bonden om met onmiddellijke ingang alle evenementen tot en met 31 maart af te gelasten. Daarbij laten wij het maatschappelijk belang van onze sector en de daarbij behorende verantwoordelijkheid zwaar wegen. Zoals u zult begrijpen zijn we niet lichtvaardig tot dit besluit gekomen omdat we ons bewust zijn van de enorme impact die dit heeft. 

Evenementen van leden/bonden van de KNMO
Gezien de uitbreiding van het Coronavirus adviseren wij, mede naar aanleiding van richtlijn van de overheid d.d. 12 maart 2020, alle bonden/leden om met onmiddellijke ingang hun activiteiten/evenementen te annuleren onafhankelijk van het aantal deelnemers c.q. bezoekers. Onder deze evenementen vallen o.a.: 

Concertwedstrijden 

Sportwedstrijden (Majorette/Twirl/CGN) 

Solistenwedstrijden 

Muziekexamens 

Expertise bijeenkomsten 

Evenementen van (muziek)verenigingen
Gezien de uitbreiding van het Coronavirus adviseren wij, mede naar aanleiding van richtlijn van de overheid d.d. 12 maart 2020, alle (muziek)verenigingen om met onmiddellijke ingang hun activiteiten/evenementen te annuleren onafhankelijk van het aantal deelnemers c.q. bezoekers. Onder deze evenementen vallen o.a.: 

Concerten 

Taptoes 

Muzieklessen 

Repetities 

Wij begrijpen dat deze maatregelen drastisch zijn en zijn er ons van bewust dat het annuleren van evenementen waar vaak een lange en intensieve voorbereiding voor is geweest ingrijpend is. Gezien de mogelijk gezondheidsrisico’s en verdere verspreiding van het Coronavirus onderschrijven wij het advies van de regering in haar persconferentie van 12 maart 2020. We hebben samen een verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het Coronavirus met alle daarbij behorende gevolgen te voorkomen.