De leerlingen die het A-examen hebben behaald stromen door naar het leerlingenorkest ook wel “Jong Sjaan”. In dit orkest word het samenspelen met andere leerlingen verder uitgebouwd en zo wordt het niveau verder uitgebreid om door te stromen naar een van de geledingen binnen de vereniging.

De leerlingen zullen als Jong Sjaan individuele optredens gaan verzorgen.
Jong Sjaan repeteert op donderdagavond van 18.30 tot 20:30 uur.

- Opleidingen - Opleidingstraject - Startersorkest - Music Kids