Iedereen (jong en oud) die graag een instrument wil (leren) bespelen en deze hobby bij Muziekvereniging St. Jeanne d’Arc  wil beginnen/voortzetten, kan zich aanmelden als lid. Uiteraard kan eerst vrijblijvend een kijkje worden genomen op een repetitie. Ook zijn we bereid meer informatie te geven en evt. te helpen bij het kiezen van een instrument. De mogelijkheid bestaat om een aantal instrumenten uit te proberen. Het is geen vereiste dat men al noten kan lezen of dat men een eigen instrument heeft. Bij sommige instrumentgroepen kan er echter sprake zijn van een wachtlijst. Ervaren muzikanten zijn natuurlijk ook van harte welkom. In overleg met het bestuur en dirigent(en) kan ervoor gekozen worden direct aan te schuiven bij een van de geledingen.

SEPA Euro-incassomachtiging

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Muziekvereniging “St. Jeanne d ́Arc” om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor het voldoen van contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Muziekvereniging “St. Jeanne d ́Arc”. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Retour inschrijfformulier


Dit formulier kunt u inleveren bij verenigingsgebouw ́De Parade’. Postvakje van Judith Post.

Meer verenigingsinformatie

Als (nieuw) lid kun je voor alle informatie over de vereniging terecht op het ledengedeelte op onze website www.stjeannedarc.nl. Registreren hiervoor kan aan de rechterzijde van de homepage. Mocht je niet in de gelegenheid zijn de statuten en het huishoudelijk reglement te raadplegen via de website dan kunt u deze opvragen bij het bestuur.

Portretrecht

Op de website wordt verslag gedaan van activiteiten van de vereniging. Hiervoor worden onder andere foto’s gebruikt. Door u in te schrijven voor de vereniging gaat u akkoord met het gebruik van foto’s waarop u bent afgebeeld. Mocht u hier niet mee akkoord zijn dan kunt u dit aangeven bij het bestuur.

Contactgegevens


Muziekvereniging “St. Jeanne d’Arc”, Postbus 242, 2210 AE Noordwijkerhout
IncassantID: NL89ZZZ404463440000, machtigingskenmerk: Mndt-<lidnummer>-<inschrijfdatum>

* Ook ga ik akkoord met een eigen bijdrage in de leskosten waarvan de hoogte ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com