Steun onze vereniging door donateur te worden

 

SEPA Euro-incassomachtiging

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Muziekvereniging “St. Jeanne d´Arc” om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor het voldoen van contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Muziekvereniging “St. Jeanne d´Arc”. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com