Op 10 september 2021 ontvingen wij het trieste bericht dat Grad van der Togt op die dag is overleden. 

Grad is op 9-jarige leeftijd lid geworden van Muziekvereniging "St. Jeanne d’Arc" en in meerdere functies actief geweest. In de periode 1960 tot 1980 is hij secretaris geweest en van 1980 tot 1982 voorzitter. Ook is Grad “leider” van de Harmonie geweest, deze functie heeft hij tot 1996 bekleed.

Voor al zijn verdiensten is hij in augustus 1981 koninklijk onderscheiden met de zilveren eremedaille in de orde van Oranje Nassau. In 2002 is hij gestopt als actief lid en is hij benoemd tot erelid van Muziekvereniging "St. Jeanne d’Arc".

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Het bestuur van Muziekvereniging "St. Jeanne d’Arc"