Foto's Winterconcert: Gidie Vogels; Blik Op Noordwijkerhout  

Winterconcert Vrijetijdsorkest 

Enthousiast publiek werd afgelopen zondag 29 januari, in de grote zaal van De Parade, getrakteerd op een programma van bekende melodieën .

Het Winterconcert werd gebracht in ontspannen sfeer en leverde zelfs interactie met de toehoorders. 

Hoogtepunt in het programma was de drumsolo van Demi Aartse; haar eigen compositie bij de Winter uit de Jaargetijden van Antonio Vivaldi.
Demi gaf dit klassieke werk een moderne aangename muzikale aanvulling op slagwerk. 

De gevarieerde stukken werden professioneel gepresenteerd door Edelvrouwe Annemieke en Edelman Scott van Theater Teylingen.
In mei presenteert Theater Teylingen De Gravin van Holland

Winterse beelden trokken tijdens de muziek voorbij op een groot scherm.
Glühwein en warme chocolademelk (met slagroom) na afloop maakten de beleving compleet.

Foto Winterborrel: Wendy Weijers; Blik Op Noordwijk

Winterborrel

Na het prachtige concert van het Vrijetijdsorkest werd er in de ontmoetingsruimte in De Parade geproost op het nieuwe muziekjaar tijdens de Winterborrel.

Voorzitter Jan van der Lans keek niet alleen terug op het afgelopen jaar, maar zeker ook vooruit op het komende muziekseizoen. 

Het is traditie om in het begin van het nieuwe jaar onze jubilarissen te huldigen, de vrijwilliger van het jaar bekend te maken en vrijwilligers te huldigen en te bedanken voor hun inzet voor De Sjaan die helaas besloten hebben hiermee te stoppen. Wij allen weten dat vrijwilligers enorm belangrijk zijn voor een vereniging. Helaas hebben dit jaar een paar vrijwilligers om goede redenen besloten hun activiteiten te beëindigen. 

Vrijwilligers bedankt!
Marlies van der Star-Aanhane

Marlies komt uit een echte Sjaan familie.
Zij was vele jaren voorzitter van de Beheercommissie van De Parade. Daarnaast coördineerde zij de bardiensten en was zij het contact voor de huurders van De Parade. 

Annemieke van der Togt (niet op de foto)
Ook zij komt uit een echte Sjaan familie. Annemieke heeft jarenlang de donateursadministratie verzorgd en bijgehouden. Zij speelt nog steeds enthousiast klarinet bij de Harmonie. 

Sonja Meeuwenoord
Sonja heeft besloten te stoppen met haar vrijwilligerswerk voor de Majorette/Twirl commissie. Zij is heel veel jaren actief geweest in deze commissie. Voor alle Majorettes gerelateerde activiteiten regelde zij alles. 

José Post (niet op de foto)
José heeft vele jaren de inkoop van de drank en andere benodigdheden voor De Parade verzorgd. 

Diploma-uitreiking
Sarah Kerkvliet
Op 16 december 2022 heeft Sarah haar C-examen slagwerk behaald in Ridderkerk. Met een gemiddeld cijfer van een 9 is zij nu de hoogst opgeleide slagwerker van De Sjaan. 

Jubilarissen
Elvira de Groot (niet op de foto)
Elvira is 5 jaar lid van de Majorettes/Twirlsters. Zij was niet aanwezig, daar zij voor haar studie in Australië verblijft.

Fleur Blom
Ook Fleur is 5 jaar lid van de Majorettes/Twirlsters. Zij is een gedreven Majorette/Twirlster en heeft in de afgelopen 5 jaar bijna geen enkele training gemist. 

Ilse Thijssen (niet op de foto)
Ilse is 12½ jaar lid van de Sjaan. Zij speelt saxofoon zowel bij de Marchingband als bij de Harmonie. En zit in de Harmoniecommissie. Helaas kon ze niet aanwezig zijn.

Corrie Oostenrijk
Corrie is 12½ jaar lid van onze vereniging. Zij speelt trompet bij de Harmonie en is de moeder van de trompettisten. Ook zij zit in de Harmoniecommissie en komt altijd zeer trouw naar de repetities. 

Teun Ruiter
Ook Teun is 12½ jaar lid van onze vereniging. Hij speelt zowel bij de Harmonie als bij de Marchingband. Teun is een echte muziekfanaat. Hij speelt trompet bij verschillende muziekverenigingen. Hij is zo gedreven door muziek dat hij eind mei van dit jaar opgaat voor het D-examen. Voor een amateur een uitzonderlijke en unieke presentatie. Voor dit examen moet Teun zelf een muziekconcert gaan verzorgen. Dit concert staat gepland voor 27 mei a.s. in De Parade. 

Erik Duivenvoorde
Erik is 40 jaar lid van De Sjaan. Na zijn diensttijd is Erik begonnen als tambour bij de Drumband van De Sjaan. Hij groeide daarna uit tot iemand die veel muzikale en organisatorische kwaliteiten heeft, onder andere het drummen, percussie, bedenken van slagwerk acts, organiseren van concoursen en het lesgeven in exercitie (marcheren). Ook heeft hij bestuursfuncties verricht en heeft aan verschillende commissies actief zijn bijdrage geleverd. Hij is jarenlang tambour-maïtre van de Marchingband geweest. Hij heeft nu zijn muzikale activiteiten bij De Sjaan op een lager pitje gezet, maar desondanks levert hij nog steeds zijn bijdrage en helpt hij indien nodig en gevraagd. 

Jack Peschier
Het lidmaatschap van Erik is al enorm indrukwekkend maar het kan nog langer. Jack is maar liefst 50 jaar lid van De Sjaan. Ook Jack is een zeer actieve vrijwilliger. Hij zit in de muziekcommissie en de geluidscommissie van de Harmonie. Daarnaast verricht Jack veel vrijwilligerswerk rondom concerten, zoals het helpen met het opbouwen en afbreken, het klaarzetten van spullen en stoelen, etc. Met 50 jaar is hij werkelijk een trouw lid. 

Vrijwilligers van het jaar 2022
Gerard en Lidia Noppe
Dit keer is het niet één persoon maar zijn het twee personen. Zonder tekort te willen doen aan de andere vrijwilligers, die veel werk verrichten, heeft het bestuur besloten Gerard en Lidia Noppe tot vrijwilligers van het jaar 2022 te benoemen. Iedereen ziet en weet dat zij zeer veel voor De Sjaan doen, zeer actief zijn en je altijd een beroep op hen kunt doen. Het woord "nee" bestaat bij hen niet. Gerard en Lidia zijn zeer actief in de werkgroep voor De Parade, draaien bardiensten, leveren altijd allerlei hand- en spandiensten wanneer je het hen vraagt ongeacht hoeveel tijd dit vraagt.