Donderdag 5 oktober jl. reikte Elise Amels-van der Lans namens de Rabobank
de cheque van de ClubSupport uit
aan penningmeester Laurent Zuiderduin.

BEDANKT aan iedereen die op onze vereniging gestemd heeft!