Op 9 januari 2024 was het 25 jaar geleden dat verenigingsgebouw De Parade officieel werd geopend en in gebruik werd genomen. Tot op de dag van vandaag zijn wij enorm blij en trots op De Parade.
Zaterdag 27 januari jl. werd met een feestavond 25 jaar De Parade gevierd.

Tevens werden deze avond de jubilarissen in het zonnetje gezet en werd de vrijwilliger van het jaar 2023 bekend gemaakt.

JUBILARISSEN

v.l.n.r.
Femke van Denzen, 15 jaar Majorette/Twirl
Sietske van der Togt, 25 jaar lid
Emmy Spiekerman, 12,5 jaar Vrijetijdsorkest

Niet aanwezig
Tom de Haas12,5 jaar Harmonie
Jan Hoogervorst, 12,5 jaar Harmonie

VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2023

Yvonne van der Linden
De lijst van vrijwilligerstaken die zij vervult voor de Majorettes/Twirl is indrukwekkend en dat werd beloond met de benoeming, een bos bloemen en een cadeaubon.

BEHEERCOMMISSIE

Peter van der Togt en Piet Duivenvoorde
Peter en Piet werden in het zonnetje gezet voor 25 jaar De Parade.
Zij zijn nauw betrokken geweest bij de start van de bouw en zitten na 25 jaar nog steeds in de Beheercommissie.
Zij ontvingen bloemen en een speciaal voor hun vervaardigd beeldje.