Nieuwjaarsreceptie St. Jeanne d’Arc met 14 jubilarissen en 'Vrijwilliger van het Jaar' Nico Meeuwenoord. (foto's) Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van muziekvereniging St. Jeanne d’Arc werd door tijdelijk voorzitter Henk Weijers terug gekeken op een mooi en druk 2019. Het was een geslaagd jaar met als enkele hoogtepunten het filmpje van het leerlingenorkest en majorettes met het lied ‘schouder aan schouder’ en de deelname van een aantal leden van de vereniging aan de spelshow ‘Echt Waar?!’ wat beide een mooi bedrag opleverde voor de clubkas....

De opnames voor de film Cultuur en Vriendschap waar bijna alle geledingen aan meegewerkt hebben, de harmonie die maar liefst negen concerten heeft verzorgd en nieuwe overhemden kon aanschaffen en de spontaan geformeerde ‘blaaskapel’ bestaande uit leden van alle zes de muziekverenigingen van de gemeente Noordwijk tijdens de haringparty van de Noordwijkse Ondernemers Vereniging.

De St. Jeanne d’Arc is de enige vereniging in de nieuwe gemeente Noordwijk die verschillende geledingen op de been kan brengen en deze diversiteit is een grote meerwaarde van de vereniging. Daarnaast is het twirlster Jette D’Hooghe gelukt om zich te plaatsen voor het NK met haar Solo Dance Twirl! Een unieke prestatie om nu al bij de beste 15 van Nederland te horen! 11 januari 2020 is het zover en mag Jette gaan strijden voor de kampioenstitel.

Maar ook de plannen voor 2020 kwamen aan bod. In verband met de voorbereidingen van het jubileumjaar in 2021, de ‘Sjaan’ bestaat dan 100 jaar, wordt de programmering rustig gehouden. Met elkaar werd geproost op de toekomst van de vereniging, waar in 2020 samen toegewerkt gaat worden naar de viering van het 100-jarig bestaan.

Daarna was het tijd om alle jubilarissen in het zonnetje te zetten. Maar liefst 14 leden werden naar voren geroepen en rijkelijk in de bloemen gezet, met daarbij een oorkonde en speldje. In het bijzonder genoemd Peter van der Togt die 50 jaar lid is en de meest bijzondere prestatie gaat naar Grad van der Togt die maar liefst 80 jaar lid is van de vereniging!

Jubilarissen:
- 4 majorettes (allemaal 5 jaar)
Dewi van Nobeleno
Britt Onderwatero
Tess Onderwatero
Esmee de Winter

- 3 leden Vrijetijds Orkest (allemaal 12,5 jaar)
Elly van Beelen (altsax)
Nel v.d. Berg (Hoorn)
Louis v.d. Linden (tenorsax)

- 3 leden Harmonie
Alinda Kruijt (12,5)
Judith Post (25)
Ellen v.d. Meer (40)

- 2 leden Marchingband
André Zuidhoek (12,5)
Nico Meeuwenoord (40)

- 2 ereleden
Peter v.d. Togt (50 jaar)
Grad v.d. Togt (80 jaar)

En als laatste werd de 'Vrijwilliger van het Jaar' gekozen: Nico Meeuwenoord. Deze bijzondere benoeming viel ten deel aan Nico Meeuwenoord, dit jaar ook 40 jaar lid van de vereniging. Nico is een trouw lid die zelden een repetitie of optredens laat schieten. Eigenlijk direct vanaf het begin van zijn lidmaatschap heeft hij zich ingezet voor de vereniging en vrijwilligerswerk gedaan met onder andere oud papier activiteiten:
- Oud papier ophalen 1 x per maand met Sjaan ploeg
- Oud papier ophalen doordeweeks met Nic van Velzen, Kees Romijn en Ruud van Gelderen
- Opknappen van “oud papier tractoren en aanhangers”

Vele andere (kleine) activiteiten voor Marchingband/Slagwerkgroep door de jaren heen:
- Maken van de Trommelkoorden die aan de trommels hangen bij optredens
- Actief betrokken geweest bij repetitieweekenden Marchingband, meenemen van aanhangers, materiaal, uitzetten van parcoursen bij repetities etc
- Ervaren en actieve BHV- er die zich ontfermt over “slachtoffers” tijdens optredens van de marchingband.

Diverse commissieactiviteiten:
- Altijd meegeholpen bij het opbouwen van de concerten in de Schelft en andere locaties. En helpt nog steeds mee zoals in de Duinpan bij de voorstelling “OverHOOP”.
- Altijd bereid om achter de bar bij te springen, te helpen en af te sluiten bij repetities en na marchingband optredens of andere verenigingsactiviteiten.
- Aantal jaren in Kampcommissie (vanaf komend jaar niet meer) voor het organiseren en begeleiden van het Sjaan Jeugdkamp.
- De laatste jaren is Nico actief in de Opleidingscommissie en richt zich nu op coördinatie van het Leerlingenorkest bij optredens, begeleiding bij optredens, logistiek van instrumenten en de communicatie naar ouders en leerlingen.
- Hij geeft iedere twee weken exercitie-les aan het Leerlingenorkest (en wil daar geen vergoeding voor)
- Tot slot en conclusie, als er verenigingsactiveiten zijn waar hulp voor nodig is staat Nico altijd klaar om te helpen. Iemand met een groot verenigingshart.

Een grote bos bloemen, een attentie en een groot applaus werden dankbaar in ontvangst genomen door een zeer verraste Nico.

Foto's Wendy Weijers.