“St. Jeanne d’Arc” is een toonaangevende muziekvereniging in Noordwijkerhout en ver daar buiten. De vereniging heeft nu ongeveer 170 leden verdeeld over verschillende geledingen: harmonie, marchingband, slagwerkgroep, vrijetijdsorkest (= senioren), opleidingen/jeugdorkest en majorettes/twirl.

De muziekvereniging “St. Jeanne d’Arc” staat midden in de Noordwijkerhoutse samenleving en vervult daarbij een belangrijke rol bij vele muzikale momenten zoals de intocht van de avondvierdaagse, Sinterklaas, donateursconcerten, dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Koningsdag, kerstconcert, koffieconcerten, concerten in het centrum van het dorp en bij Robijn Staete, palmpasen en serenades.

Om onze ambities waar te kunnen maken zijn wij op zoek naar sponsors die “St. Jeanne d’Arc” een warm hart toedragen.

Sponsor van de Sjaan

Een sponsor van de Sjaan is nauw betrokken bij de vereniging. Door de betrokkenheid tussen sponsor en vereniging draagt u het verenigingsleven een warm hart toe.

Algemeen:

De jaarlijkse bijdrage voor een sponsor van de Sjaan is € 250 - € 300.

Tegenprestaties:

Een sponsor van de Sjaan mag de volgende tegenprestaties verwachten:

  • Uw logo met weblink op de sponsorpagina van onze website.
  • Uw bedrijfsnaam op het sponsorbord dat in de ontmoetingsruimte in ons verenigingsgebouw ‘De Parade’ hangt en waar vijf collega-verenigingen repeteren.
  • Onze 1.500 donateurs ontvangen een jaarbrochure waarin het muziekjaar wordt gepresenteerd. Uw logo wordt hierin opgenomen.
  • Logovermelding tijdens concerten van de vereniging op een plaats die voor alle bezoekers zichtbaar is.
  • Vier toegangskaarten voor de donateursconcerten van de orkesten. Dit concert biedt perfecte mogelijkheden om te werken aan uw relatiemarketing.
  • Korting bij het boeken van een orkest van onze vereniging naar keuze.
  • Andere vormen/ideeën van sponsoring zijn uiteraard ook bespreekbaar.

“St. Jeanne d’Arc”
Dé muziekvereniging in Noordwijkerhout kan niet zonder uw steun.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com